Ny webbplats för Play

Ett samarbete mellan Involvus och Masaya.

Involvus kund Play behövde uppdatera sin hemsida och göra den mer tillgänglig för spontana arbetsansökningar. Elena på Involvus hjälpte dem ta fram en stil och färger som passar deras befintliga logga och annat material. Vi fick i uppdrag att filma deras verksamhet och bygga en enkel hemsida som inte krävde så mycket innehåll men ändå förmedlar den kvalité och de tjänster som de faktiskt erbjuder.