Webb

Vi älskar bra webb och skapar webbplatser med engagemang. Från idé och strategi, till innehåll och genomförande – vi kan leda allt från start till mål, utveckla specifika delar till er befintliga webbplats eller agera rådgivare på konsultbasis.

Vi gör webbplatser där innehåll, design, struktur och användarupplevelsen (UX) är anpassad till besökaren vilket samlat leder till konvertering.

Olika roller i webbprojekt

Huvudproducent
Utveckling
Strategi
Konsultation
Beställare
Underleverantör

Vi kan ha olika roller i ett webbprojekt. Ibland är vi huvudproducent och leder arbetet genom hela processen. Ibland tar vi vid när någon gjort en design de vill göra webb av och genomför det praktiska utvecklingsarbetet. I andra fall kan vi gå in och utveckla befintliga webbplatser. För en del kunder sköter vi löpande utveckling och innehåll och ibland levererar vi en färdig webbplats som kunden sköter själv efter leverans.

Vår arbetsprocess

Förarbete

Vi börjar med att tillsammans ta fram vad ni vill uppnå mer er webbplats. Vilka målgrupper har ni, vad har de för behov och vad vill ni att de skall göra? Vi går även igenom vilka resurser som finns och om ni har sökord ni vill optimera för.

Har ni redan en webbplats gör vi en analys av det befintliga innehållet och tar vid behov fram en ny sidstruktur med förslag på innehåll och lösningar som hjälper er att nå de målen.

När innehåll och sidstruktur är bestämt så tar vi fram en ny design för er webbplats. Finns en grafisk profil så utgår vi ifrån den. Om detta saknas så hjälper vi er att ta fram en.

Projektledning
Nulägesanalys
Sökmotoroptimering
Målgrupp

Sidstruktur
UX & interaktionsdesign
Grafisk formgivning

Webbdesign

Webbproduktion

Kod & Programmering

WordPress
Teman
Plugins

SEO & Adwords

Vi bygger oftast i WordPress med hjälp av ett modul-verktyg som heter Divi.

Först bygger vi upp sidstrukturen och sedan implementerar vi det innehåll som tagits fram under förarbetet, funktioner anpassas efter era önskemål och vid behov bygger vi även egna moduler. Allt stylas efter er design och innehåll anpassas enligt riktlinjer för sökmotoroptimering.

Vi producerar även foto och film samt hjälper er att anpassa era texter för webbformat.

Leverans & Uppföljning

Innan lansering testas alla länkar och funktioner och vi utbildar er för att kunna administrera sidan själva. Vi kopplar även webbplatsen till Analytics och Search Console.

Vi kommer fortsätta hålla ögonen på er och förväntar oss att ni kommer vilja fortsätta utveckla er sida med vår hjälp. En webbplats är inte en statisk plats, den behöver uppdateras och underhållas!

Hosting och underhåll

Det finns stora krav hos både era besökare och Google att webbplatsen skall vara en säker och snabb plats att besöka. Det kan vi erbjuda via våra hostinglösningar.

Läs mer om hosting och underhåll

Kvalitetssäkring
Utbildning

Uppföljning
Utvärdering
Vidareutveckling

Vad kan du få för din budget?

När vi gör en offert finns det några grundläggande saker vi tar hänsyn till och som utgör grunden för priset.
Det kan vara unik anpassad design, synlighet i sökmotorer, antalet sidor och skapandet av texter, film och foto.
Programmering och utveckling av tjänster och funktioner. Optimering av kundresan och användarupplevelsen.

Alla företag ser olika ut och har unika behov som vi vill möta och tillgodose.
Kontakta oss med just era förutsättningar så tar vi det därifrån!

Mini

20 – 25 000 kr

Du får en enkel design, ev via ett tema eller så utgår vi från din egna design.

Vi hjälper till med domän/server och installerar WordPress. Vi implementerar det innehåll som ni har skapat vad gäller foto/film och texter.

Alla webbplatser vi gör kopplas till Google Analytics och Search Console. Samt att vi alltid går igenom adminstration av hemsidan så ni kan göra enklare ändringar själva.

Mellan

35 – 60 000 kr

Många av våra webbprojekt hamnar inom denna budget.

Vi startar med en behovsanalys och utifrån den tar vi fram förslag på innehåll som ni skapar underlag för. Foto av verksamhet och/eller personal kan ingå vid behov.

Vi gör ett upplägg för hur sidstruktur, flöde och tar fram en design anpassad efter er grafiska profil och den känsla ni vill förmedla.

Vi sätter en grund för sökmotoroptimering mobilanpassar er webbplats.

Större

60 000 +

En del webbsidor kräver lite mer optimering och anpassningar eller består av väldigt många sidor och har mycket innehåll. Vi kan utveckla unika funktioner / integrationer eller koppla ihop e-handel med ert affärssystem eller skapa allt från grunden.

Det finns utrymme för mer visuella effekter och annat som ger sidan ett lyft.

Vi sätter upp mål och syfte för webbplatsen och bygger för att konvertera era besökare.

Vad kan vi göra för er?

Film

Informera, presentera eller involvera? Att kommunicera i rörliga bilder kan vara extremt effektivt – hur gör du?

Foto

Visa era produkter eller förmedla känslan ute i er verksamhet? Vi fångar bilder som visar er från er bästa sida.