Webb

Vi skapar webbplatser som håller hög kvalité. Från idé och strategi, till innehåll och genomförande – vi kan leda allt från start till mål, utveckla specifika delar till er befintliga webbplats eller agera rådgivare på konsultbasis.

Vi gör webbplatser där innehåll, design, struktur och användarupplevelsen (UX) är anpassad till besökaren vilket samlat leder till konvertering.

Exempel på webbplatser vi byggt

Dessa projekt är en blandning av sådana där vi gjort allt från design till utveckling, film och foto. Och en del är projekt där vi stärkt upp en annan byrå. Klicka dig in på varje bild för att läsa mer om respektive uppdrag.

Olika roller i webbprojekt

Huvudproducent
Utveckling
Strategi
Konsultation
Beställare
Underleverantör

Vi kan ha olika roller i ett webbprojekt. Ibland är vi huvudproducent och leder arbetet genom hela processen. Ibland tar vi vid när någon gjort en design de vill göra webb av och genomför det praktiska utvecklingsarbetet. I andra fall kan vi gå in och utveckla befintliga webbplatser. För en del kunder sköter vi löpande utveckling och innehåll och ibland levererar vi en färdig webbplats som kunden sköter själv efter leverans.

Vi samarbetar även med andra byråer och stärker upp deras team vid behov

Vad kostar en webbplats?

Det som avgör kostnaden för en webbplats är vilken målsättningen ni har och vilket innehåll och funktioner som kommer behövas. Finns det redan grafisk profil och bilder? Eller är detta något som vi ska ta med i prisberäkningen? Vi har ett grundpaket som vi utgår ifrån när vi bygger en ny webbplats, det startar på 40 000 kr. Den innehåller allt det som behövs för att bygga en webbplats av hög standard.

Alla våra webbplatser håller en hög grundnivå, vi inkluderar t ex säkerhetsfunktioner och användning av premiumtillägg och bilder från bildbank i alla våra paket. Sidorna byggs med WordPress och sidbyggaren Divi. Vi jobbar bara med väl utvalda tillägg.

Timarvode för löpande arbete kostar 950 kr/h, då ingår licenser för våra premiumtillägg, bildbank och programvaror.

Vi erbjuder även våra kunder hosting och drift av webbplatsen. Läs mer om hur det fungerar här

Vill du veta mer?

Jag träffas gärna över en kopp kaffe eller lunch. Digitalt, hos er eller i studion här i Sandared!

/ Amelie Honk

073 84 46 123
[email protected]

Vår arbetsprocess

Förarbete

Vi börjar med att tillsammans ta fram vad ni vill uppnå mer er webbplats. Vilka målgrupper har ni, vad har de för behov och vad vill ni att de skall göra? Vi går även igenom vilka resurser som finns och om ni har sökord ni vill optimera för.

Har ni redan en webbplats gör vi en analys av det befintliga innehållet och tar vid behov fram en ny sidstruktur med förslag på innehåll och lösningar som hjälper er att nå de målen.

När innehåll och sidstruktur är bestämt så tar vi fram en ny design för er webbplats. Finns en grafisk profil så utgår vi ifrån den. Om detta saknas så hjälper vi er att ta fram en.

Projektledning
Nulägesanalys
Sökmotoroptimering
Målgrupp

Sidstruktur
UX & interaktionsdesign
Grafisk formgivning

Webbdesign

Webbproduktion

Kod & Programmering

WordPress
Teman
Plugins

SEO & Adwords

Vi bygger oftast i WordPress med hjälp av ett modul-verktyg som heter Divi.

Först bygger vi upp sidstrukturen och sedan implementerar vi det innehåll som tagits fram under förarbetet, funktioner anpassas efter era önskemål och vid behov bygger vi även egna moduler. Allt stylas efter er design och innehåll anpassas enligt riktlinjer för sökmotoroptimering.

Vi producerar även foto och film samt hjälper er att anpassa era texter för webbformat.

Leverans & Uppföljning

Innan lansering testas alla länkar och funktioner och vi utbildar er för att kunna administrera sidan själva. Vi kopplar även webbplatsen till Analytics och Search Console.

Vi kommer fortsätta hålla ögonen på er och förväntar oss att ni kommer vilja fortsätta utveckla er sida med vår hjälp. En webbplats är inte en statisk plats, den behöver uppdateras och underhållas!

Hosting och underhåll

Det finns stora krav hos både era besökare och Google att webbplatsen skall vara en säker och snabb plats att besöka. Det kan vi erbjuda via våra hostinglösningar.

Läs mer om hosting och underhåll

Kvalitetssäkring
Utbildning

Uppföljning
Utvärdering
Vidareutveckling

Film

Informera, presentera eller involvera? Att kommunicera i rörliga bilder kan vara extremt effektivt – hur gör du?

Foto

Visa era produkter eller förmedla känslan ute i er verksamhet? Vi fångar bilder som visar er från er bästa sida.