Välj en sida

Webb

Vi älskar bra webb och skapar webbplatser med engagemang. Från idé och strategi, till innehåll och genomförande – vi kan leda allt från start till mål, utveckla specifika delar till er befintliga webbplats eller agera rådgivare på konsultbasis.

Allt i vårt arbete med webbutveckling strävar efter konvertering – förutsättningar för att besökare på er webbplats gör det ni vill att dom ska göra!

Förarbete

Det viktiga förarbetet lägger en stabil grund som effektiviserar arbetet och stärker resultatet.

Arbetet med en ny webbplats börjar med att vi analyserar och konkretiserar varför vi gör en webbplats – i vilket syfte, hur den ska användas och vem användaren är. Vid utveckling av en befintlig webbplats utvärderar vi hur väl den harmoniserar med företagets image, användarvänlighet och om innehållet är tillräckligt väl anpassat till sökmotorer.

Utifrån analysen formas en strategi och design – vi tar fram webbplatsens koncept och skissar upp dess flöde och struktur samt skapar en unik webbdesign.

Projektledning
Nulägesanalys
Sökmotoroptimering
Målgrupp

Sidstruktur
UX & interaktionsdesign
Grafisk formgivning

Webbdesign

Webbproduktion

Kod & Programmering

WordPress
Teman
Plugins

SEO & Adwords

Baserat på vårt förarbetet skapar vi en webbplats där innehåll, design, struktur och hela användarupplevelsen (UX) är anpassad till besökaren vilket samlat leder till konvertering. I vissa fall har kunden själv gjort ett såpass bra förarbete att vi direkt börjar med produktion av webbplatsen.

Vi bygger oftast webbplatser i den mångsidiga och av många använda plattformen WordPress, men tack vare att vi kodar själva kan vi anpassa allt innehåll, alla funktioner och integrationer efter behov utan begränsningarna i färdiga teman och plugins.

Vid behov producerar vi själva foto och film till webbplatsen för en starkare helhetsupplevelse och optimerar textinnehåll och annonser (SEO & Adwords) i relation till sökmotorer och synlighet.

Leverans & Uppföljning

Vi levererar hemsidan testad, kvalitetssäkrad och utbildar er i hur webbplatsen administreras.

Efter 6 månader följer vi upp hemsidans funktion, vi mäter och utvärderar effekten av vårt arbete samt tar fram en åtgärdsplan för vidareutveckling av hemsidan.

Kvalitetssäkring
Utbildning

Uppföljning
Utvärdering
Vidareutveckling

Vad kan du få för din budget?

När vi gör en offert finns det några grundläggande saker vi tar hänsyn till och som utgör grunden för priset.
Det kan vara unik anpassad design, synlighet i sökmotorer, antalet sidor och skapandet av texter, film och foto.
Programmering och utveckling av tjänster och funktioner. Optimering av kundresan och användarupplevelsen.

Alla företag ser olika ut och har unika behov som vi vill möta och tillgodose.
Kontakta oss med just era förutsättningar så tar vi det därifrån!

Mini

15 – 25 000 kr

Vi hjälper till med domän/server och installerar WordPress. Vi implementerar det innehåll som ni har skapat vad gäller foto/film och texter. 

Om ni har en målbild/önskan på utseende så är det här en fördel att utgå ifrån för att snabbt komma igång.

Alla webbplatser vi gör kopplas till Google Analytics och Search Console. Samt att vi alltid går igenom adminstration av hemsidan så ni kan göra enklare ändringar själva.

Mellan

30 – 60 000 kr

Många av våra webbprojekt hamnar inom denna budget. Vi startar med en behovsanalys och utifrån den tar vi fram ett förslag på innehåll som ni skapar underlag för. Foto av verksamhet och/eller personal kan ingå vid behov.

Vi gör ett upplägg för hur sidstruktur, flöde och innehåll kan se ut och tar fram en design anpassad efter er grafiska profil och den känsla ni vill förmedla. 

Vi sätter en grund för sökmotoroptimering mobilanpassar er webbplats.

Större

60 000 +

En del webbsidor kräver lite mer optimering och anpassningar. Vi kan utveckla unika funktioner / integrationer eller koppla ihop e-handel med ert affärssystem eller skapa allt från grunden.

Vi sätter upp mål och syfte för webbplatsen och bygger för att konvertera era besökare.

På denna nivå kan även filmprojekt ingå, där vi filmar er verksamhet/produkter för att det ska vara kundanpassat efter era behov. Ni får en unik webbplats som arbetar för er att nå era affärsmål.

Vad kan vi göra för er?

Film

Informera, presentera eller involvera? Att kommunicera i rörliga bilder kan vara extremt effektivt – hur gör du?

Foto

Visa era produkter eller förmedla känslan ute i er verksamhet? Vi fångar bilder som visar er från er bästa sida.

Masaya AB
Åsbogatan 8, 2tr
503 36 Borås
[email protected]

Org. nr. 559057-6897

Integritetspolicy & cookies

Amelie Honk
Webb/Strategi
0738 44 61 23
[email protected]

John Honk
Foto/Film
0707 72 28 25
[email protected]