Grimeton – Webbplats, Foto/Film och Bokningssystem

Design – Team Front     |     Behovsanalys, Förarbete & Implementering – Masaya

Team Fronts kund Grimeton ville utveckla sin webbplats och biljett samt bokningstjänst. Vi fick då i uppdrag via Team Front att se över vilka alternativ som finns på marknaden och utreda vilket system som passade deras behov allra bäst.

Behovsanalys & förarbete

För att hitta rätt bokningssystem och för att kunna bygga en webbplats som håller hög kvalité och användbarhet, både för besökare och administratörer så genomförde vi en behovsanalys. Vi gick igenom vilka behov som fanns både internt och externt för att få en bra upplevelse av tjänsterna. Med det som grund skapades en specifikations och kravlista både för bokningssytemet och webbplatsen. Här ingår både mjuka och hårda värden.

Skisser och design

Vi skapade en wireframe som visar förslag på innehåll och placering av element på några av sidorna, denna utformas tillsammans med kunden för att säkerställa att flödet fungerar och att det innehåll som behöver finnas har en logisk plats. Denna överlämnades till Team Front som skapade design efter den grafiska profil och identitet som de tagit fram tillsammans med Grimeton.

Implementering och utbildning

Implementering gjordes av oss i wordpress. Texter skrevs och översattes av Grimeton. Webbplatsen kopplades till bokningssystemet och utbildning av administratörer gjorde att de själva kunde göra korrektur och justera i texter innan lansering.

Foto & Film

Vi fick i uppdrag att komplettera befintligt bildmaterial med nya bilder på två olika typer av målgrupper, familjer och vuxna utan barn. Materialet skulle användas både i kampanjer i sociala medier och vid behov på webben och det handlade om både stillbilder och film.

Under en heldag följde vi två sällskap på aktiviteter på anläggningen och fick ihop material som känns engagerande och kul!