Vi är ju en liten byrå. Det skulle ju kunna vara en begränsning, det finns inte arbetstimmar nog att göra hur många och stora jobb som helst. Men vad vi kan göra är att bygga samarbeten och vara en del av ett större team i projekt som behöver det. I många fall ger det möjligheter till starka och flexibla team.

Det är ganska ofta vi är en del i ett projekt. Ibland är vi uppdragsgivare och har startat upp projektet åt vår kund och plockar in t ex systemutvecklare för att hjälpa oss lösa t ex en teknisk integration mellan system. I andra fall blir vi kontaktade för att utveckla en webbplats som en formgivare har designat. I andra fall kan vi vara med i strategiprocessen och sedan agera beställare. Det är också vanligt att vi jobbar vid sidan av en annan marknadsföringspartner som fokuserar på annonsering och vi fokuserar på själva hemsidan.

Underleverantör
Vi är också väldigt tacksamma för de projekt vi får in via våra samarbetspartners, t ex lite större byråer som vid produktionstoppar kan ha oss som extra resurs. Vår expertis inom WordPress har gett oss en hel del mindre uppdrag för felsökning och konsultation till befintliga webbplatser.

Unika och flexibla team
Beroende på hur kundens resurser ser ut och vad projektet ser ut kan vi genom vårt nätverk sätta ihop ett team med väldigt kompetenta personer, t ex formgivare, varumärkesstrateger, copywriters och animatörer för att kunna leverera projekt av hög klass. Det är ju inte heller så att bara för att man är små är man inte lika bra. Vi vill ju mena på att vi absolut kan vara lika bra som en stor byrå i de flesta webbprojekt av ”normal” storlek. Fördelarna med en liten byrå för kunden är ju att man blir högre prioriterad och viktigare och får dessutom ofta en mer personlig relation.

Utmaningar
Det som är viktigt vid denna typ av samarbeten är kommunikation och att rollfördelningen blir tydlig. Ibland har man olika sätt att man arbetar på och det kan ta lite tid att lära känna varandra. Därför tycker vi bäst om långsiktiga samarbeten där vi utvecklar ett samarbete som blir tydligt och välfungerande. Det kan också vara känsligt att kommunicera utåt vem som ansvarat för vad i projektet och det är en god idé att göra klart på förhand om det är ok att prata om att vi varit delaktiga i projektet eller om det är viktigt att för uppdragsgivaren att det ser ut som att det är de som utfört projektet.

Sammanfattning
Som läget är idag vill vi gärna fortsätta vara en liten byrå och inte ha fler anställda. Det ger oss en flexibilitet att ställa om snabbt och vi kan båda vara fokuserade på det kreativa och praktiska arbetet istället för att lägga mer fokus på arbetsledning. Med samarbeten får vi möjligheter att vara del i större projekt och vi kan leverera lösningar vi inte skulle klara helt på egen hand. Så vi ser fram emot att hitta nya och givande samarbeten i framtiden!