Rya Åsar Trail Run

Masaya är samarbetspartner till Rya Åsar Trailrun, ett terränglopp i Borås. Vi är delaktiga i alla marknadskommunikation, har byggt webbplats, producerat stillbilder och film, samt administrerar kampanjer i sociala medier.

ryaasartrailrun.se