Vi har ett pågående samarbete med Leader där vi gör filmer och fotograferar entreprenörer på landsbygden, de som i projektet kallas Landsbyggare.

Det är väldigt inspirerande att få träffa och dokumentera dessa människor som skapat sig en tillvara i den miljö de vill leva i. Vi har försökt skapa ett porträtt av varje människa och låta dem berätta sin historia och skapa en kort film som syftar till att inspirera andra att våga ta steget!

Se fler filmer på landsbyggare.se