T.APP

Vi fick i uppdrag av Matting att skapa en film för att beskriva deras produkt T.APP på en minut. Vi tog oss an uppgiften och tycker att vi fick fram budskapet på ett bra sätt!