Sparbanksstiftelsen Sjuhärad

Vi skapade en film åt Sparbanksstiftelsen Sjuhärad med fokus på deras Projekt Värdeskapande, där bankens anställda får möjligheten att söka bidrag till ett projekt som ligger dem nära hjärtat.