Monitor Garments

Vi har byggt webbplatsen monitorgarments.com där vi visar upp den nya kollektionen och presenterar varumärket. Vi utnyttjade även det faktum att vi även producerat bild och film på så sätt att vi lagt till en effekt som gör materialet rörligt vid scrollning.

monitorgarments.com