Furhat Robotics

Under 2018 och 2019 har vi tagit bilder för Furhat Robotics och utvecklingen av deras sociala robot.