Furhat Robotics

Vi har tagit bilder för Furhat Robotics av deras nya robot.