Välinge Click Furniture

Demonstrationsfilm för Välinges Threespine-teknologi för klickmöbler

Välinge har utvecklat klicklåset för golv som idag används av de flesta av världens golvtillverkare. Nu har de utvecklat ett klicklåssystem för möbler som har potential att bli lika revolutionerande.

Vi har producerat denna film för att demonstrera hur mycket snabbare det går att montera ett skåp med Threespine-teknologin jämfört med motsvarande produkt med traditionell teknik.