Sims Academy

Vi har byggt ett digitalt utbildningsstöd åt Sims Recycling Sweden. Bland annat finns information för nyanställda samlad i digital form och kan användas av både handledare som nya medarbetare.
simsacademy